Psalms 75

Бог е съдия

(По слав. 74.)

1 За първия певец, по „Не разорявай!“
75:1 Пс. 57, надписът.
, Асафов псалом. Песен. Славословим Те, Боже, славословим;
и е близо при нас явяването на името Ти;
разгласяват се чудесните Ти дела.
2 Когато уловя определеното време,
аз ще съдя с правота.
3 Ако и да се разтопи земята с всичките ѝ жители,
аз закрепвам стълбовете ѝ.
(Села.)

4 b Казах на надменните: Не постъпвайте надменно,
и на нечестивите: Не издигайте рог;
5 не вдигайте високо рога си,
не говорете с корав врат.
6 Защото нито от изток, нито от запад,
нито от планинската пустиня иде съд;
7 c а Бог е съдията;
един Той унижава, а друг издига.
8 d Защото в ръката на Господа има чаша и виното се пени;
тя е пълна с подправено вино, от което и Той налива;
и даже дрождето му ще прецедят
и ще изпият всичките нечестиви на земята.
9 А аз ще разгласявам винаги Якововия Бог,
на Него ще пея хваления.
10 e И ще отсека всички рогове на нечестивите;
а роговете на праведните ще се издигнат.
Copyright information for BulProtRev