Psalms 78:4-6

4 a няма да го скрием от синовете им в бъдещото поколение,
а ще повествуваме хвалите на Господа ,
неговата сила и чудесните дела, които извърши,
5 b защото Той постави свидетелство в Яков
и положи закон в Израил,
за които заповяда на бащите ни
да ги възвестяват на децата си,
6 c за да ги знае бъдещото поколение,
децата, които щяха да се родят –
които на свой ред да ги разказват на своите си деца.
Copyright information for BulProtRev