Psalms 89

Божият завет с Давид и скърбите на Израил

(По слав. 88.)

1 a Поучение на Етан Езраева
89:1 3 Цар. 4:31; 1 Лет. 2:6.
. Господи , довека ще възпявам Твоите милости;
с устата си ще известявам Твоята вярност от род в род.
2 c Защото казах: Милостта Ти ще се съгради довека;
на самите небеса ще утвърдиш верността Си.
3 d Ти каза: Сключил съм завет с избрания Си,
заклел съм се на слугата Си Давид, като каза:
4 e Ще утвърдя потомството ти завинаги
и ще издигам престола ти от род в род.
(Села.)

5 f И небесата ще възпяват Твоите чудеса, Господи ,
също и Твоята вярност, в събранието на светиите.
6 g Защото на небето кой може да се сравни с Господа ?
Между синовете на силните
89:6 От евр. Бога (Пс. 103:20).
кой може да се уподоби на Господа ?
7 i Бог е твърде страшен в съвета на светиите
и достопочитаем повече от всички, които са около Него.
8 j Господи , Боже на Силите, кой е могъщ Господ като Тебе?
Твоята вярност Те окръжава.
9 k Ти владееш над надигането на морето;
когато се повдигат вълните му, Ти ги укротяваш.
10 l Ти си съкрушил Египет
89:10 От евр. Раав (Пс. 87:4).
като някого смъртно ранен;
с мощната Си мишца си разпръснал враговете Си.
11 n Твои са небесата, Твоя е и земята;
вселената и всичко, което има в нея – Ти си ги основал.
12 o Север и юг – Ти си ги създал;
Тавор и Ермон се радват в името Ти.
13 Ти имаш крепка мишца;
силна е ръката Ти и издигната десницата Ти.
14 p Правда и правосъдие са основа на престола Ти;
милост и истина ходят пред Твоето лице.
15 q Блажен народът, който познава възклицанието на тръбите;
те ходят, Господи , в светлината на Твоето лице.
16 В Твоето име се радват всеки ден
и с правдата Ти се въздигат;
17 r защото Ти си славата на силата им;
и с Твоето благоволение ще се въздигне нашият рог.
18 Понеже на Господа принадлежи да бъде наша защита
и на Святия Израилев да бъде наш Цар.
19 s Тогава Ти говорѝ на светиите Си чрез видение,
като каза: Възложих на един силен да даде помощ,
възвисих един избран от народа.
20 t Намерих слугата Си Давид;
със святото Си миро го помазах.
21 u Ръката Ми ще го поддържа
и мишцата Ми ще го укрепява.
22 v Неприятелят няма да го изнудва,
нито предаденият
89:22 От евр. синът.
на нечестие ще го наскърби.
23 x Но Аз ще съкруша пред него противниците му
и ще поразя онези, които го мразят.
24 y А верността Ми и милостта Ми ще бъдат с него;
и с Моето име ще се издигне рогът му.
25 z Също ще сложа ръката му над морето
и десницата му – над реките.
26 aa Той ще извика към Мен: Отец си ми,
Бог мой и канарата на моето спасение.
27 ab При това Аз ще го поставя в положение на първороден,
по-горе от земните царе.
28 ac Вечно ще пазя милостта Си за него;
и заветът Ми ще бъде верен спрямо него.
29 ad Също и потомството му ще направя да продължава довека
и престолът му – като дните на небето.
30 ae Синовете му, ако оставят закона Ми
и не ходят според постановленията Ми,
31 ако престъпят
89:31 От евр. осквернят.
наредбите Ми
и не опазят заповедите Ми –
32 ag тогава ще накажа
89:32 От евр. посетя.
с тояга престъпленията им
и с бич – беззаконията им;
33 ai но милостта Си няма да оттегля от него,
нито ще изневеря на верността Си.
34 Няма да наруша
89:34 От евр. оскверня.
завета Си,
нито ще променя това, което е излязло от устните Ми.
35 ak За едно нещо се заклех в светостта Си
и няма да излъжа Давид,
36 al че потомството му ще трае довека
и престолът му – като слънцето пред Мене,
37 като луната, която е утвърдена довека
и е вярна свидетелка на небето.
(Села.)

38 am Но Ти си отхвърлил помазаника Си,
отказал си се от него и си му се разгневил.
39 an Погнусил си се от завета със слугата Си;
унизил
89:39 От евр. осквернил.
си короната му до земята.
40 ap Разрушил си всичките му огради;
превърнал си крепостите му в развалини.
Да! Делото на ръцете ни – утвърждавай го.
41 aq Разграбват го всички, които минават по пътя;
стана за укор на съседите си.
42 Възвисил си десницата на противниците му;
зарадвал си всичките му неприятели.
43 Още си обърнал острието на меча му
и не си го укрепил в боя.
44 ar Направил си да престане блясъкът му
и си тръшнал престола му на земята.
45 Съкратил си дните на младостта му;
покрил си го със срам.
(Села.)

46 as Докога, Господи ? Ще се криеш ли винаги?
Ще гори ли като огън гневът Ти?
47 at Помни колко е кратко времето ми;
за каква суета си създал всички човешки синове!
48 au Кой човек ще живее, без да види смърт,
и ще избави душата си от ръката на преизподнята?
(Села.)

49 av Къде са предишните Твои милости, Господи ,
които с клетва си обещал на Давид във верността Си?
50 aw Помни, Господи, как са укорявани слугите Ти,
как нося в пазвата си укор от толкова многобройни племена,
51 ax с който враговете Ти, Господи, укоряваха,
с който укоряваха постъпките на Твоя помазаник.
52 ay Благословен да бъде Господ до века.
Амин и амин!
Copyright information for BulProtRev