Psalms 9

Вяра в Божията справедливост

1 За първия певец, по „Умри за сина“. Давидов псалом. Ще Те славословя, Господи , с цялото си сърце,
ще разкажа всичките Твои чудесни дела.
2 a Ще се веселя и ще се радвам в Тебе,
ще възпявам името Ти, Всевишни;
3 понеже неприятелите ми се връщат назад,
падат и гинат пред Твоето присъствие.
4 Защото Ти си защитил правото и делото ми;
седнал на престола, Ти си отсъдил справедливо.
5 b Изобличил си народите, изтребил си нечестивите,
изличил си името им до вечни векове.
6 Неприятелите изчезнаха; те са запустели завинаги;
Ти си разорил градовете им, така че и споменът за тях не съществува вече.
7 c Но Господ остава Цар довека,
приготвил е престола Си за съд
8 d и Той ще съди света с правда.
Ще отсъди за племената справедливо.
9 e И Господ ще бъде прибежище на угнетените,
прибежище в скръбни времена.
10 И онези, които познават името Ти, ще уповават на Тебе;
защото Ти, Господи , не си оставил онези, които Те търсят.
11 f Пейте хваления на Господа , Който обитава в Сион,
изявете между племената делата Му;
12 g защото Онзи, Който прави разследване за кръвопролития, помни уповаващите на Него,
не забравя викането на кротките.
13 Смили се над мене, Господи ;
виж скръбта, която ми причиняват онези, които ме мразят.
Ти, Който ме вдигаш от портите на смъртта,
14 h за да разкажа всичко, поради което Ти си за хвалене,
в портите на Сионовата дъщеря
и за да се радвам заради спасителната Ти помощ.
15 i Народите затънаха в ямата, която сами направиха;
в мрежата, която скриха, се улови кракът на самите тях.
16 j Господ е станал познат чрез правосъдието, което е извършил;
нечестивият се впримчва в делото на своите си ръце.
(Игаион
9:16 Да се усили музиката.

: Села.)

17 l Нечестивите ще се върнат в преизподнята,
всички народи, които забравят Бога.
18 m Защото бедният няма да бъде забравен завинаги,
нито ще бъде изгубена завинаги надеждата на кротките.
19 Стани, Господи ; да не надделява човек;
да бъдат съдени народите пред Тебе.
20 Господи , докарай страх върху тях;
нека познаят народите, че са само хора.
(Села.)

Copyright information for BulProtRev