Psalms 91

Под покрива на Всевишния

(По слав. 90.)
1 a  Който живее под покрива на Всевишния,
той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.
2 b  Ще казвам за  Господа : Той е прибежище мое и крепост моя,
Бог мой, на Когото уповавам.
3 c  Защото Той ще те избавя от примката на ловеца
и от гибелен мор.
4 d  С перата Си ще те покрива;
и под крилете Му ще се скриеш;
Неговата вярност е щит и закрила.
5 e  Няма да се боиш от нощен страх,
от стрелата, която лети денем,
6 от мор, който идва в тъмнина,
от погибел, която опустошава сред пладне.
7 Хиляда души ще падат от страната ти
и десет хиляди – до десницата ти,
но при тебе няма да се приближи.
8 f  Само с очите си ще гледаш
и ще видиш възмездието на нечестивите.
9 g  Понеже ти си казал:  Господ е мое прибежище,
и си направил Всевишния свое обиталище,
10 h  затова няма да те сполети никакво зло,
нито ще се приближи язва до шатъра ти.
11 i  Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе
да те пазят във всичките ти пътища.
12 j  На ръце ще те вдигат,
да не би да удариш о камък крака си.
13 Ще настъпиш лъв и аспида;
ще стъпчеш млад лъв и змия.
14 k  Понеже той е положил в Мене любовта си, казва  Господ ,
затова ще го избавя;
ще го поставя в безопасност
91:14 От евр. нависоко.
, защото е познал името Ми.
15 m  Той ще Ме призове и Аз ще го послушам;
с него ще съм, когато е в бедствие;
ще го избавя и ще го прославя.
16 Ще го наситя с дългоденствие
и ще му покажа спасението, което върша.
Copyright information for BulProtRev