Psalms 92

Възхвала на  Господнята благост

(По слав. 91.)

1 a  Псалом. Песен за съботния ден. Добро е да хвалим  Господа
и да пеем славословие на Твоето име, Всевишни,
2 b  да възвестяваме в ранна утрин милосърдието Ти
и верността Ти всяка нощ
3 c  с десетострунен инструмент и с псалтир,
с тържествена мелодия на арфа;
4 защото си ме развеселил,  Господи , с делата Си;
ще се радвам в делата на ръцете Ти.
5 d  Колко са велики Твоите дела,  Господи !
Твърде дълбоки са мислите Ти.
6 e  Несмислен човек не знае това,
нито го разбира безумен,
7 f  че нечестивите никнат като тревата
и всички, които вършат беззаконие, цъфтят
само за да бъдат изтребени завинаги.
8 g  Но Ти,  Господи , довека си нависоко,
9 h  защото, ето, враговете Ти,  Господи ,
защото, ето, враговете Ти ще погинат;
ще се разпръснат всички, които вършат беззаконие.
10 i  Но моя рог Ти ще въздигнеш като рог на дивия вол;
аз ще бъда помазан с прясно миро;
11 j  и окото ми ще види повалянето на онези, които ме причакват;
ушите ми ще чуят за възмездието на злодеите,
които се вдигат против мене.
12 k  Праведният ще цъфти като палма,
ще расте като кедър в Ливан;
13 l  насадените в дома  Господен
ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.
14 Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост,
ще бъдат сочни и зелени;
15 m  за да възвестят, че  Господ е праведен –
Моята канара, у Когото няма неправда.
Copyright information for BulProtRev