Psalms 94

Бог – Съдия над всички

(По слав. 93.)
1 a Господи Боже, на Когото принадлежи отмъщението,
Боже, на Когото принадлежи отмъщението, възсияй.
2 b Издигни се Ти, Съдия на земята,
отдай на горделивите това, което им се пада.
3 c Господи , докога нечестивите,
докога нечестивите ще тържествуват?
4 d Те бъбрят, говорят надменно;
всички, които вършат беззаконие, се хвалят.
5 Те съкрушават народа Ти, Господи ,
и притесняват наследството Ти;
6 убиват вдовицата и чужденеца,
умъртвяват сирачетата
7 e и казват: Господ няма да види,
нито ще обърне внимание Якововият Бог.
8 f Разсъдете вие, безумни между народа!
Вие, глупави, кога ще поумнеете? –
9 g Онзи, Който е поставил
94:9 От евр. насадил.
ухото, не чува ли?
Който е създал окото, не вижда ли?
10 i Онзи, Който вразумява народите, Който учи човека на знание,
не изобличава ли?
11 j Господ знае, че човешките мисли са лъх.
12 k Блажен онзи човек, когото Ти, Господи , вразумяваш
и когото учиш от закона Си,
13 за да го успокояваш през дните на нещастието,
докато се изкопае ров за нечестивия.
14 l Защото Господ няма да отхвърли народа Си,
нито ще остави наследството Си;
15 понеже съдът пак ще се съобразява с
94:15 От евр. ще се върне при.
правдата
и всички, които са с прави сърца, ще я последват.
16 Кой ще стане за мене против злодеите,
кой ще застане с мене против онези, които вършат беззаконие?
17 n Ако не ми беше помогнал Господ ,
душата ми без малко щеше да се пресели в мълчанието.
18 o Когато казах: Подхлъзва се кракът ми,
тогава, Господи , Твоята милост ме подпря.
19 Сред множеството грижи на сърцето ми
Твоите утешения веселят душата ми.
20 p Ще има ли нещо общо с Тебе седалището на беззаконието,
което е скроено да върши зло чрез закон?
21 q Те се опълчват против душата на праведния
и осъждат невинна кръв.
22 r Но Господ е високата моя кула,
моят Бог е канара, при която се крия.
23 s Той ще обърне върху тях собственото им беззаконие
и ще ги отсече в нечестието им;
Господ , нашият Бог, ще ги отсече.
Copyright information for BulProtRev