Psalms 95

Възхвала на Бога – Творец и Спасител

(По слав. 94.)
1 a Елате да запеем на Господа ,
да възкликнем към Канарата на нашето спасение.
2 Да застанем пред Него със славословие,
с псалми да възкликнем към Него,
3 b защото Господ е велик Бог
и велик Цар над всички богове.
4 В Неговата ръка са земните дълбочини;
и височините на планините са Негови.
5 c Негово е морето, дори Той го е направил;
и ръцете Му създадоха сушата.
6 d Елате да се поклоним и да паднем,
да коленичим пред Господа , нашия Създател;
7 e защото Той е наш Бог
и ние сме народ на пасбището Му и овце в ръката Му.
Днес, ако искате да слушате гласа Му,
8 f не закоравявайте сърцата си, както в Мерива.
Както в деня, когато Ме изпитахте в пустинята,
9 g когато бащите ви Ме изпитаха,
опитаха Ме и видяха какво сторих.
10 h Четиридесет години негодувах против това поколение
и казах: Тези хора се заблуждават в сърцето си
и не са познали Моите пътища;
11 i затова се заклех в гнева Си,
че няма да влязат в Моята почивка.
Copyright information for BulProtRev