Psalms 95:7-11

7 a защото Той е наш Бог
и ние сме народ на пасбището Му и овце в ръката Му.
Днес, ако искате да слушате гласа Му,
8 b не закоравявайте сърцата си, както в Мерива.
Както в деня, когато Ме изпитахте в пустинята,
9 c когато бащите ви Ме изпитаха,
опитаха Ме и видяха какво сторих.
10 d Четиридесет години негодувах против това поколение
и казах: Тези хора се заблуждават в сърцето си
и не са познали Моите пътища;
11 e затова се заклех в гнева Си,
че няма да влязат в Моята почивка.
Copyright information for BulProtRev