Psalms 96

Поклонение пред Господа

(По слав. 95.)
1 a Пейте на Господа нова песен,
пейте на Господа , всички земи.
2 Пейте на Господа , благославяйте името Му,
благовествайте от ден в ден извършеното от Него избавление.
3 Възвестявайте между народите славата Му,
между всички племена – чудесните Му дела.
4 b Защото Господ е велик и твърде достохвален,
достопочитаем е повече от всички богове.
5 c Защото всички богове на племената са нищожества;
а Йехова е направил небесата.
6 Пред Него са блясък и величие,
сила и красота в светилището Му.
7 d Отдайте на Господа , всички родове на племената,
отдайте на Господа слава и сила;
8 отдайте на Господа славата, дължима на името Му;
принесете приноси и влезте в дворовете Му.
9 e Поклонете се на Господа в свята премяна;
треперете пред Него, всички земи.
10 f Кажете между народите: Господ царува;
а и при това вселената е утвърдена, за да не може да се поклати.
Той ще съди племената с правота.
11 g Нека се веселят небесата и нека се радва земята.
Нека бучи морето и всичко, което има в него.
12 Нека се развеселят полетата и всичко, което е на тях;
тогава ще пеят с радост всички дървета и гората
13 h пред Господа , защото Той иде,
защото иде да съди земята;
ще съди света с правда
и племената – във верността Си.
Copyright information for BulProtRev