Revelation of John 10

Ангелът с малкия свитък

1 a И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак; над главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето и краката му – като огнени стълбове.

2 b Той държеше в ръката си разгъната книжка; и като стъпи с десния си крак в морето, а с левия – на земята,

3 c извика с висок глас, както реве лъв; и когато извика, седемте гръма издадоха своите гласове.

4 d И след като седемте гръма издадоха своите гласове, аз се готвех да запиша, но чух глас от небето, който каза: Запечатай това, което изговориха седемте гръма, и не го пиши.

5 e А ангелът, когото видях да стои в морето и на земята, издигна десницата си към небето

6 f и се закле в Живеещия до вечни векове, Който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него, че няма да има вече време,

7 g но че в дните на гласа на седмия ангел, когато се приготви да затръби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил на Своите слуги, пророците.

8 h А гласът, който чух от небето, проговори пак към мен и ми каза: Иди, вземи разгънатата книга, която е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята.

9 i И така, отидох при ангела и му казах да ми даде книжката. Той ми отвърна: Вземи и я изяж; и в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед.

10 j И така, взех книжката от ръката на ангела и я изядох, и в устата ми беше сладка като мед; но като я изядох, в корема ми стана горчиво.

11 Тогава ми бе казано: Трябва пак да пророкуваш за много народи и племена, езици и царе.
Copyright information for BulProtRev