Revelation of John 14:1

Песента на изкупените 144000 души

1 a И видях, и ето, Агнецът стоеше на хълма Сион и с Него сто четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им.
Copyright information for BulProtRev