Revelation of John 14:20

20 a А линът бе изтъпкан вън от града и кръв потече от лина до юздите на конете върху едно разстояние от хиляда и шестстотин стадия
14:20 Т.е. ок. 330 км.
.
Copyright information for BulProtRev