Revelation of John 2

До църквата в Ефес

1 a До ангела на ефеската църква пиши: Това казва Онзи, Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи всред седемте златни светилника:

2 b Зная твоите дела, труда и търпението ти и че не можеш да търпиш лошите човеци и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли (а не са), и си ги разкрил като лъжливи;

3 c и имаш търпение и за Моето име си издържал, и не си се уморил.

4 Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов.

5 d И така, спомни си откъде си паднал и се покай, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе скоро и ще вдигна светилника ти от мястото му, ако не се покаеш.

6 e Но имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и Аз мразя.

7 f Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е сред Божия рай.

До църквата в Смирна

8 g До ангела на смирненската църква пиши: Това казва Първият и Последният, Който бе
2:8 От гр. стана.
мъртъв и оживя:

9 i Зная твоите дела, твоята скръб и сиромашия (но пак си богат), и как те клеветят онези, които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинско сборище.

10 j Не бой се от това, от което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще хвърли някои от вас в тъмница, за да бъдете изпитани, и ще имате скръб десет дни. Бъди верен до смърт и Аз ще ти дам венеца на живота.

11 k Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите: Който победи, няма да бъде поразен от втората смърт.

До църквата в Пергам

12 l До ангела на пергамската църква пиши: Това казва Този, Който има двуострия меч:

13 m Зная къде живееш – там, където е престолът на Сатана; и държиш здраво името Ми и не си се отрекъл от вярата в Мене, даже в дните на Моя верен свидетел Антипа, когото убиха сред вас, където живее Сатана.

14 n Но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държат учението на Валаам, който учеше Валак да постави съблазън пред израилтяните, за да ядат идоложертвено и да блудстват.

15 o Така също имаш и ти някои, които държат, подобно на тях, учението на николаитите.

16 p И така, покай се; и ако не, ще дойда при тебе скоро и ще воювам против тях с меча, който излиза от устата Ми.

17 q Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло камъче и на камъчето – написано ново име, което никой не знае освен онзи, който го получава.

До църквата в Тиатир

18 r До ангела на тиатирската църква пиши: Това казва Божият Син, Който има очи като огнен пламък и Чиито нозе приличат на лъскава мед:

19 s Зная твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти, и че последните ти дела са повече от първите.

20 t Но имам против тебе това, че търпиш жената Йезавел, която нарича себе си пророчица и която учи и подмамва Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено.

21 u И дадох ѝ време да се покае, но не иска да се покае от блудството си.

22 Ето, Аз скоро ще я тръшна на болнично легло; и ще потопя в голяма скръб онези, които прелюбодействат с нея, ако не се покаят за делата си с нея.

23 v И децата ѝ ще погубя с мор. И всички църкви ще познаят, че Аз съм, Който изпитвам вътрешности и сърца, и ще въздам на всеки от вас според делата му.

24 w А на вас, останалите в Тиатир, които не държат това учение и които не са познали сатанинските дълбини (както те ги наричат), казвам: Няма да наложа на вас друг товар;

25 x но дръжте онова, което имате, докато дойда.

26 y Който победи и който пази Моите дела до край, ще му дам власт над народите

27 z (и той „… ще ги управлява с желязна тояга;
те ще се строшат като грънчарски съдове“ ), както и Аз получих от Своя Отец.

28 aa И ще му дам зорницата.

29 ab Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите.
Copyright information for BulProtRev