Revelation of John 20

Хилядагодишното царство

1 a И видях, че от небето слизаше един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига.

2 b Той улови змея, древната змия, която е дявол и Сатана, и го върза за хиляда години;

3 c и като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.

4 d И видях престоли; и на тези, които бяха насядали на тях, беше дадено да съдят; видях и душите на онези, които бяха обезглавени поради свидетелството си на Исус и поради Божието слово, и на онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христос хиляда години.

5 Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.

6 e Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение; над такива втората смърт няма да има сила; а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него хиляда години.

Последният страшен съд Господен

7 И когато се свършат хилядата години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си

8 f и ще излезе да мами народите по четирите краища на земята, Гог и Магог, да ги събере за войната, чийто брой е като морския пясък.

9 g И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и възлюбения град; но огън падна от Бога от небето и ги погълна.

10 h И дяволът, който ги мамеше, бе хвърлен в езерото от огън и сяра, където са и звярът, и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.

11 i След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побегнаха земята и небето и не се намери място за тях.

12 j Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бяха съдени според делата си по записаното в книгата.

13 k И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта, и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бяха съдени – всеки според делата си.

14 l И смъртта, и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт.

15 m И който не бе записан в Книгата на живота, беше хвърлен в огненото езеро.
Copyright information for BulProtRev