Revelation of John 22

Блажена участ за избраните

1 a След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнеца и течеше насред улицата му.

2 b И от двете страни на реката имаше дърво на живота, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец и листата на дърветата бяха за изцеление на народите.

3 c Никакво проклятие няма да има вече; и престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в него и Неговите слуги ще Му служат.

4 d Те ще гледат лицето Му и Неговото име ще бъде на челата им.

5 e Нощ няма да има вече; и няма да имат нужда от осветяване от светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове.

Верност и истинност на това пророчество

6 f И ми каза: Тези думи са верни и истинни; и Господ Бог, Който вдъхновява пророческите духове, изпрати ангела Си да покаже на Неговите слуги това, което трябва скоро да стане.

7 g И, ето, ида скоро. Блажен, който пази думите на написаното в тази книга пророчество.

8 h Аз, Йоан, който чух и видях това, паднах да се поклоня пред краката на ангела, който ми беше показал всичко.

9 i Но той ми каза: Недей! Аз съм служител заедно с теб и с братята ти, пророците, и с тези, които пазят думите на тази книга. Поклони се на Бога.

10 j Още ми каза: Не запечатвай думите на написаното в тази книга пророчество; защото времето е близо.

11 k Който върши неправда, нека върши и занапред неправда; и който е нечист, нека бъде и занапред нечист; и праведният нека върши и занапред правда; и святият нека бъде и занапред свят.

12 l Ето, ида скоро; и у Мен е наградата, която давам, да отплатя на всеки според каквито са делата му.

13 m Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят.

14 n Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града.

15 o А отвън са псетата, магьосниците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже.

Свидетелството на Исус Христос

16 p Аз, Исус, изпратих ангела Си да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът на Давид, светлата утринна звезда.

17 q И Духът и невестата казват: Ела. И който чуе, нека каже: Ела. И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.

18 r Аз свидетелствам на всеки, който слуша думите на пророчеството в тази книга: Ако някой прибави нещо към тях, Бог ще прибави върху него язвите, описани в тази книга,

19 s и ако някой отнеме от думите на тази пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от святия град, които са описани в тази книга.

20 t Онзи, Който свидетелства за това, казва: Наистина идвам скоро. Амин! Ела, Господи Исусе!

21 u Благодатта на Господ Исус Христос да бъде със светиите.

Амин.

Copyright information for BulProtRev