Revelation of John 3:1

До църквата в Сардис

1 a До ангела на сардиската църква пиши: Това казва Онзи, Който има седемте Божии духове и седемте звезди: Зная твоите дела, че на име си жив, но всъщност си мъртъв.
Copyright information for BulProtRev