Revelation of John 4

Небесното богослужение

1 a След това видях – и ето, врати отворени на небето; и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Въздигни се тук и ще ти покажа какво трябва да стане след това.

2 b И внезапно бях обзет от Духа и ето, на небето стоеше престол и на престола седеше Един.

3 c И Седналият приличаше на камък яспис и сардис; около престола имаше и дъга, която изглеждаше като смарагд.

4 d И около престола имаше двадесет и четири престола и видях, че на престолите седяха двадесет и четирима старейшини, облечени в бели дрехи, и на главите им златни венци.

5 e И от престола излизаха светкавици и гласове, и гърмежи. И пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте Божии духове.

6 f И пред престола имаше нещо като стъклено море, подобно на кристал, а насред престола и около него – четири живи същества, покрити с очи и отпред, и отзад.

7 g Първото живо същество приличаше на лъв, второто приличаше на теле, третото имаше като човешко лице и четвъртото живо същество приличаше на летящ орел.

8 h И четирите живи същества, които имаха по шест крила, бяха покрити с очи наоколо и под крилете си ; и те не престават денем и нощем да казват: Свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщ, Който беше и Който е, и Който ще бъде.

9 i И когато живите същества принасят слава, почит и благодарение на Този, Който седи на престола и живее до вечни векове,

10 j двадесет и четиримата старейшини падат пред Седящия на престола и се кланят на Онзи, Който живее до вечни векове, и полагат венците си пред престола, като казват:

11 k Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.
Copyright information for BulProtRev