Revelation of John 5

Книгата със седемте печата

1 a И видях в десницата на Седящия на престола книга, написана отвътре и отвън, запечатана със седем печата.

2 Видях също, че един силен ангел прогласяваше с висок глас: Кой е достоен да разгъне книгата и да разпечата печатите ѝ?

3 b И никой – нито на небето, нито на земята, нито под земята, не можеше да разгъне книгата, нито да я гледа.

4 И аз плаках много, защото никой не се намери достоен да разгъне книгата, нито да я гледа.

5 c Но един от старейшините ми каза: „Недей да плачеш: ето, лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, победи, за да разгъне книгата и да разпечата нейните седем печата.“

6 d И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старейшините, че стоеше Агнец, като заклан, който имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духа, разпратени по цялата земя.

7 e И той дойде и взе книгата от десницата на Седящия на престола.

8 f И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесет и четиримата старейшини паднаха пред Агнеца, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите.

9 g Те пееха нова песен, като казваха: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите ѝ; защото си бил заклан и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всеки род и език, народ и племе,

10 h и си ги направил царство и свещеници на нашия Бог; и те ще царуват на земята.

11 i Тогава видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества, и старейшините (и броят им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди);

12 j и казваха с висок глас: Достоен е Агнецът, Който е бил заклан, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение.

13 k И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята, и по морето, и всичко, което има в тях, чух да казват: На Този, Който седи на престола, и на Агнеца да бъде благословение и почит, слава и господство до вечни векове.

14 l А четирите живи същества казаха: Амин! И старейшините паднаха и се поклониха.
Copyright information for BulProtRev