Revelation of John 6

Снемането на шестте печата

1 a И видях, когато Агнецът отвори един от седемте печата, и чух едно от четирите живи същества да казва като с глас от гръм: Ела и виж!

2 b И видях бял кон; а яздещият на него имаше лък; и му бе даден венец и той излезе като победител, за да победи.

3 c Когато отвори втория печат, чух второто живо същество да казва: Ела и виж!

4 d И излезе друг кон, огненочервен; а на яздещия на него бе дадено да вдигне мира от земята, така че човеците да се избиват един друг; и му бе даден голям меч.

5 e И когато отвори третия печат, чух третото живо същество да казва: Ела и виж! И видях, и ето, черен кон и яздещият на него имаше везни в ръката си.

6 f Тогава чух нещо като глас изсред четирите живи същества, който казваше: Един хиникс
6:6 От гр. ок. 1 кг.
пшеница за динарий и три хиникса ечемик за динарий; а елея и виното не повреждай.

7 h И когато отвори четвъртия печат, чух гласа на четвъртото живо същество, което казваше: Ела и виж!

8 i И видях, и ето, пепелявосив
6:8 Или: мъртвешки блед.
кон и името на яздещия на него беше смърт, и адът вървеше след него; и им бе дадена власт над четвъртата част от земята да умъртвят с меч, с глад, с мор и със земните зверове.

9 k А когато отвори петия печат, видях под олтара душите на онези, които са били заклани за Божието слово и за свидетелството, което опазиха.

10 l И те викаха с висок глас: Докога, Господарю святи и истинни, няма да съдиш и да въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв?

11 m И на всеки от тях бе дадена по една бяла дреха; и им бе казано да си почиват още малко време, докато се допълни броят и на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях.

12 n И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус; слънцето почерня като вретище от козина и цялата луна стана като кръв;

13 o небесните звезди паднаха на земята, както смокиново дърво, разклащано от силен вятър, хвърля неузрелите си смокини;

14 p небето бе отместено като свитък, когато се навива; и всички планини и острови се вдигнаха от местата си.

15 q И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините;

16 r и казаха на планините и на скалите: Паднете върху нас и ни скрийте от лицето на Седящия на престола и от гнева на Агнеца!

17 s Защото е дошъл великият ден на Неговия
6:17 От гр. Техния.
гняв; и кой може да устои?
Copyright information for BulProtRev