Revelation of John 8

Седмият печат

1 a И когато отвори седмия печат, настана мълчание на небето за около половин час.

2 b Тогава видях, че на седемте ангела, които стояха пред Бога, бяха дадени седем тръби.

3 c И дойде друг ангел и застана пред олтара, като държеше златна кадилница; и на него бе даден много тамян, за да го прибави към молитвите на всички светии над златния олтар, който беше пред престола.

4 d А кадилният дим се издигна пред Бога от ръката на ангела заедно с молитвите на светиите.

5 e И ангелът взе кадилницата, напълни я с огън от олтара и хвърли огъня на земята; и последваха гръмове и гласове, светкавици и трус.

Първите четири ангела тръбят

6 И седемте ангела, които държаха седемте тръби, се приготвиха да затръбят.

7 f Като затръби първият ангел, падна град и огън, размесени с кръв, които бяха хвърлени на земята; и една трета част от земята изгоря, също и една трета част от дърветата изгоря, изгоря и всяка зелена трева.

8 g И като затръби вторият ангел, нещо като голяма планина, пламнала в огън, бе хвърлена в морето; и една трета част от морето стана кръв

9 h и измря една трета част от одушевените същества, които бяха в морето; и една трета част от корабите бе унищожена.

10 i След като затръби третият ангел, от небето падна голяма звезда, която гореше като светило, и падна върху една трета част от реките и върху водните извори.

11 j А името на звездата е Пелин и една трета част от водите стана пелин, и много човеци измряха от водите, защото станаха горчиви.

12 k И като затръби четвъртият ангел, една трета част от слънцето и една трета част от луната, и една трета част от звездите беше поразена, така че да потъмнее една трета част от тях и една трета част от деня да не свети, както и една трета част от нощта.

13 l Тогава видях и чух един орел, който летеше сред небето и казваше с висок глас: Горко, горко, горко на земните жители поради останалите тръбни гласове от тримата ангели, които още има да затръбят.
Copyright information for BulProtRev