Revelation of John 9

Петият ангел тръби

1 a След като затръби петият ангел, видях една звезда, паднала на земята от небето, на която бе даден ключът от бездънната пропаст.

2 b И тя отвори бездънната пропаст; и дим се издигна от пропастта като дим от голяма пещ; и слънцето и въздухът потъмняха от дима на пропастта.

3 c И от дима излязоха скакалци по земята; и им бе дадена сила, както е силата, която имат земните скорпиони.

4 d Но им се каза да не нанасят вреда на земната трева, нито на каквато и да била зеленина, нито на някакво дърво, а само на онези хора, които нямат Божия печат на челата си.

5 e И им бе позволено не да убиват тези хора, а само да ги мъчат пет месеца; и мъката им беше като мъка от скорпион, когато ужили човека.

6 f През онези дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят; и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях.

7 g И скакалците приличаха на коне, приготвени за война; и на главите им имаше нещо като венци, подобни на злато, и лицата им бяха като човешки лица.

8 h А те имаха коса като косата на жените и зъбите им бяха като на лъв.

9 i При това имаха нагръдници като железни нагръдници; и шумът на крилата им беше като шум от колесници с много коне, когато тичат на бой.

10 j Имаха и опашки като на скорпиони и жила; а в опашките си имаха сила да измъчват човеците в продължение на пет месеца.

11 k Имаха над себе си за цар ангела на бездната, който на еврейски се нарича Авадон
9:11 От евр. Унищожител.
, а на гръцки името му е Аполион.

12 m Едното „горко“мина; но, ето, още две „горко“идват след това.

Шестият ангел тръби

13 И като затръби шестият ангел, чух един глас от роговете на златния олтар, който беше пред Бога,

14 n че някой казваше на шестия ангел, у когото беше тръбата: Развържи четирите ангела, които са вързани при голямата река Ефрат.

15 И бяха развързани четирите ангела, които бяха приготвени за този час и ден, и месец, и година, за да убият една трета част от човеците.

16 o А броят на воюващите конници беше двеста милиона и аз чух броя им.

17 p И конете във видението и яздещите на тях ми се видяха такива: те носеха нагръдници като от огън, хиацинт и жупел; и главите на конете бяха като глави на лъвове, а от устата им излизаше огън, дим и жупел.

18 От тези три язви – от огъня, от дима и от жупела, които излизаха от устата им, беше избита една трета част от човеците.

19 q Защото силата на конете беше в устата им и в опашките им; понеже опашките им приличаха на змии и имаха глави, и с тях нанасяха щети.

20 r И останалите човеци, които не бяха избити от тези язви, не се покаяха за делата на ръцете си, за да не се кланят вече на бесовете и на златните, сребърните, медните, каменните и дървените идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят;

21 s също не се покаяха нито за убийствата си, нито за магиите си, нито за блудствата си, нито за кражбите си.
Copyright information for BulProtRev