Romans 11

Остатъкът от богоизбрания до Христа народ

1 a И така, казвам: Отхвърлил ли е Бог Своя народ? Да не бъде! Защото и аз съм израилтянин, от Авраамовото потомство, от Вениаминовото племе.

2 b Не е отхвърлил Бог хората Си, които е предузнал. Или не знаете какво казва Писанието за Илия? Как вика към Бога против Израил:

3 c „Господи, избиха пророците Ти, разкопаха олтарите Ти и аз останах сам; но и моя живот искат да отнемат.

4 d Но какво му казва божественият отговор? – „Оставил съм Си седем хиляди мъже, които не са преклонили коляно пред Ваал.“

5 e Така и в сегашно време има остатък, избран по благодат.

6 f Но ако е по благодат, не е вече от дела, иначе благодатта не е вече благодат, а ако е от делата, не е вече благодат, иначе делото не е вече дело.

7 g Тогава какво? Онова, което Израил търсеше, това не получи, но избраните го получиха, а останалите се закоравиха даже до днес;

8 h както е писано: „Бог им даде дух на безчувствие, очи – да не виждат, и уши – да не чуват.“

9 i И Давид казва: „Трапезата им нека стане за тях примка и уловка,
съблазън и отплата;
10 j да се помрачат очите им, за да не виждат,
и да се сгърби гърбът им завинаги.“

Спасението на езичниците

11 k Тогава казвам: Спънаха ли се, за да паднат? Да не бъде! Но чрез тяхното отклонение дойде спасението на езичниците, за да възбуди у тях ревност.

12 А ако тяхното падане значи богатство за света и тяхната загуба – богатство за езичниците, колко повече ще означава тяхното пълно възстановяване!

13 l Защото на вас, които бяхте езичници, казвам, че понеже съм апостол на езичниците, аз славя моето служение,

14 m дано по някакъв начин да възбудя към ревност тези, които са моя плът, и да спася някои от тях.

15 n Защото ако тяхното отхвърляне значи примирение на света, какво ще бъде приемането им, ако не оживяване от мъртвите?

16 o А ако първата част от тестото е свята, то и цялото тесто е свято ; и ако коренът е свят, то и клоните са святи.

17 p Но ако някои клони са били отрязани и ти, като беше дива маслина, си бил присаден между тях и си станал съучастник с тях в тлъстия корен на маслината,

18 q не се хвали срещу клоните; но ако се хвалиш, знай, че не ти държиш корена, а коренът – тебе.

19 Но ще кажеш: Бяха отрязани клони, за да се присадя аз.

20 r Добре, поради неверие те бяха отрязани, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствай, но се бой.

21 Защото ако Бог не пощади естествените клони, няма да пощади и тебе.

22 s Виж тогава благостта и строгостта на Бога: строгост към падналите, а божествена благост към теб, ако останеш в тази благост; иначе и ти ще бъдеш отсечен.

23 t Така и те, ако не останат в неверие, ще се присадят; защото Бог може пак да ги присади.

24 Понеже ако ти си бил отсечен от маслина, по естество дива, и против естеството си бил присаден на питомна маслина, то колко повече онези, които са естествени клони, ще се присадят на своята маслина!

Спасението на целия Израил

25 u Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тази тайна, че частично закоравяване сполетя Израил, само докато влезе пълното число на езичниците.

26 v И така целият Израил ще се спаси, както е писано: „Избавител ще дойде от Сион;
Той ще отстрани нечестията от Яков;
27 w и ето завета от Мене към тях,
когато отнема греховете им.“

28 x Колкото за благовестието, те са неприятели, което е за ваша полза, а колкото за избора, те са възлюбени заради бащите.

29 y Защото даровете и призванието от Бога са неотменими.

30 z Защото както вие някога не се покорявахте
11:30 Или: не повярвахте.
на Бога, но сега чрез тяхното непокорство
11:30 Или: неверие.
сте придобили милост, та чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост,

31 също така и те сега не се покоряват.

32 ac Защото Бог затвори всички в непокорство, за да покаже към всички милост.

33 ad О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими пътищата Му!

34 ae Защото: „Кой е познал ума на Господа
или кой Му е бил съветник?“ ,

35 af или: „Кой от по-напред Му е дал нещо,
за да му се отплати?“

36 ag Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. На Него да бъде слава навеки. Амин.
Copyright information for BulProtRev