Romans 12

Живот в служение на Бога

1 a И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.

2 b И недейте се съобразява с този век
12:2 Или: свят.
, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.

3 d Защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, а да разсъждава така, че да мисли скромно, според дела на вярата, който Бог е определил на всекиго.

4 e Защото, както в едно тяло имаме много части, но всички части не вършат една и съща работа,

5 f така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос и всеки от нас сме части, един на друг.

6 g И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата;

7 h ако е служене, нека постоянстваме в служенето; ако някой поучава, нека постоянства в поучаването;

8 i ако увещава – в увещаването; който раздава – да раздава щедро; който управлява – да управлява с усърдие; който показва милост – да я показва доброволно.

Правила за християнски живот

9 j Любовта да бъде нелицемерна; отвращавайте се от злото и се привързвайте към доброто.

10 k Бъдете мили един към друг като към близки роднини, с братска обич; изпреварвайте да си отдавате почит един на друг.

11 В усърдието не бъдете лениви; бъдете пламенни по дух, като служите на Господа.

12 l Радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди, в молитва – постоянни.

13 m Помагайте на светиите в нуждите им; стремете се към гостолюбие.

14 n Благославяйте онези, които ви гонят, благославяйте и не кълнете.

15 o Радвайте се с онези, които се радват; плачете с онези, които плачат.

16 p Бъдете единомислени един към друг; не отдавайте ума си на високи неща, но се предавайте на скромни неща; не смятайте себе си за мъдри.

17 q На никого не връщайте зло за зло; промисляйте за това, което е добро пред всички човеци;

18 r ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци.

19 s Не си отмъщавайте, възлюбени, а дайте място на Божия гняв; защото е писано: „На Мене принадлежи отмъщението, Аз ще отплатя, казва Господ.“

20 Но: „Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го;
ако е жаден – дай му да пие;
защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му.“

21 Не се оставяй да те побеждава злото; а ти побеждавай злото чрез добро.
Copyright information for BulProtRev