Romans 12:6-8

6 a И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата;

7 b ако е служене, нека постоянстваме в служенето; ако някой поучава, нека постоянства в поучаването;

8 c ако увещава – в увещаването; който раздава – да раздава щедро; който управлява – да управлява с усърдие; който показва милост – да я показва доброволно.
Copyright information for BulProtRev