Romans 13

Задължения към властта

1 a Всеки човек да се подчинява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са определени от Бога.

2 b Затова който се противи на властта, противи се на Божията наредба; а които се противят, ще навлекат осъждане на себе си.

3 c Защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, а на злотвореца. Искаш ли да не се боиш от властта? Върши добро и ще бъдеш похвален от нея;

4 понеже владетелят е Божий служител за твое добро. Но ако вършиш зло, да се боиш; защото той не носи напразно меча, понеже е Божий служител и въздава заслуженото с гняв на този, който върши зло.

5 d Затова е необходимо да се покорявате не само поради страх от гнева, но и заради съвестта.

6 Понеже по тази причина и данък плащате. Защото владетелите са Божии служители, които постоянно се занимават с тази длъжност.

7 e Отдавайте на всички дължимото: на когото се дължи данък – данъка; на когото мито – митото; на когото страх – страха; на когото почит – почитта.

Любовта е изпълнение на Божия закон

8 f Не оставайте на никого длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото който обича другия, изпълнява закона.

9 g Понеже заповедите: „Не прелюбодействай“; „Не убивай“; „Не кради“; „Не пожелавай“и която и да било друга заповед се заключават в тези думи: „Да обичаш ближния си, както себе си.“

10 h Любовта не върши зло на ближния; следователно любовта изпълнява закона.

Живот в светлина

11 i И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън; защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме.

12 j Нощта премина, а денят наближи: и така, нека отхвърлим делата на тъмнината и да вземем оръжието на светлината.

13 k Както в бял ден, нека ходим благопристойно, не в пирувания и пиянства, не в блудство и разпътство, не в свади и зависти.

14 l Но се облечете с Господ Исус Христос и не се грижете за плътта, за да угаждате на нейните страсти.
Copyright information for BulProtRev