Romans 13:1

Задължения към властта

1 a Всеки човек да се подчинява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са определени от Бога.
Copyright information for BulProtRev