Romans 13:11

Живот в светлина

11 a И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън; защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме.
Copyright information for BulProtRev