Romans 14

Да не съдим другите

1 a  Слабия във вярата приемайте, но не за да оспорвате неговите мнения.

2 b  Един вярва, че може всичко да яде; а който е слаб във вярата, яде само зеленчук.

3 c  Който яде, да не презира този, който не яде; и който не яде, да не осъжда този, който яде; защото Бог го е приел.

4 d  Кой си ти, за да съдиш чужд слуга
14:4 От гр. домашен прислужник.
? Пред своя си господар той стои или пада.

Но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои.

5 f  Някой уважава един ден повече от друг ден; а друг човек уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум.

6 g  Който пази деня, за Господа го пази, а който не пази деня, за Господа не го пази; който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога; и който не яде, за Господа не яде и благодари на Бога.

7 h  Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си.

8 Понеже, ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за Господа умираме; и така, живеем ли, умираме ли, Господни сме.

9 i  Защото Христос затова умря и оживя – да господства и над мъртвите, и над живите.

10 j  И така, ти защо съдиш брат си? А пък ти защо презираш брат си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище.

11 k  Защото е писано: Заклевам се в живота Си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред Мен
и всеки език ще славослови Бога.“

12 l  И така, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.

Да не съблазняваме братята си

13 m  Затова нека вече да не съдим един друг; но по-добре да разсъждавате така – никой да не поставя пред брата си спънка или съблазън.

14 n  Зная и съм уверен в Господ Исус, че нищо не е само̀ по себе си нечисто; с това изключение, че за този, който смята нещо за нечисто, за него е нечисто.

15 o  Защото ако брат ти се почувства оскърбен поради това, което ядеш, ти вече не ходиш според любовта. С яденето си не погубвай онзи, за когото е умрял Христос.

16 p  И така, да не се хули това, което вие смятате за добро.

17 q  Защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух.

18 r  Понеже който така служи на Христос, е угоден на Бога и одобрен от човеците.

19 s  И така, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание.

20 t  Заради ядене недей съсипва Божията работа. Всичко наистина е чисто; но е зло за човека, който с яденето си причинява съблазън.

21 u  Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да правиш нещо, чрез което се спъва брат ти или се съблазнява, или изнемогва.

22 v  Вярата, която имаш за тези неща, имай я за себе си пред Бога. Блажен онзи, който не осъжда себе си в това, което одобрява.

23 w  Но онзи, който се съмнява, се осъжда, ако яде, защото не яде от вяра; а всичко, което не става от вяра, е грях.
Copyright information for BulProtRev