Romans 15

Примерът на Исус Христос

1 a Обаче ние, силните, сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си.

2 b Нека всеки от нас угажда на ближния си за негово добро, за негово назидание.

3 c Понеже и Христос не угоди на Себе Си, но както е писано: „Укорите на онези, които укоряваха Тебе,
паднаха върху Мене.“

4 d Защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение и чрез твърдостта и утехата от Писанията да имаме надежда.

5 e А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по примера на Христос Исус.

6 f Така че единодушно и с една уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос.

7 g Затова приемайте се един друг, както и Христос ни прие за Божията слава.

8 h Защото казвам, че Христос стана Служител на обрязаните заради Божията вярност, за да се утвърдят обещанията, дадени на бащите,

9 i и за да прославят езичниците Бога за Неговата милост, както е писано: „Затова ще Те хваля между народите;
и ще възпея името Ти.“

10 j И пак казва: „Развеселете се, езичници, с Неговия народ.“

11 k И пак: „Хвалете Господа, всички племена,
и да Го славословят всички народи.“

12 l И пак Исайя казва: „Ще се яви Есеевият корен“и „Този,
Който ще се издигне да владее над народите,
на Него ще се надяват народите“.

13 m А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата, така че чрез силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ви.

Павел за дейността си като проповедник

14 n И самият аз съм уверен във вас, братя мои, че самите вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко знание, и че можете да се наставлявате един друг.

15 o Но за да ви напомня някои неща, пиша ви донякъде по-дързостно поради дадената ми от Бога благодат

16 p да бъда служител на Исус Христос между езичниците и да свещенослужа в Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен от Святия Дух.

17 q И така, колкото за това, което се отнася до Бога, аз имам за какво да се похваля в Христос Исус.

18 r Защото не бих се осмелил да говоря за нещо, освен онова, което Христос е извършил чрез мене, за да приведе езичниците в покорност на вярата чрез моето слово и дело,

19 s със силата на знамения и чудеса, със силата на Святия Дух Божий, така че от Йерусалим и околностите му, дори до Илирик, напълно съм проповядвал Христовото благовестие.

20 t Обаче имах за цел да проповядвам благовестието така – не там, където беше вече известно Христовото име, да не би да градя на чужда основа;

21 u но както е писано: „Онези ще видят, на които не се е известило за Него;
и онези ще разберат, които не са чули.“

22 v Това ме е възпирало много пъти да дойда при вас.

23 w Но сега, като няма вече място за моето служение по тези страни и понеже от много години съм желал да дойда при вас,

24 x когато тръгвам за Испания, ще дойда, защото се надявам да ви видя като минавам и вие да ме изпратите за там, след като се наситя донякъде на общението с вас.

25 y А сега отивам в Йерусалим, за да послужа на светиите.

26 z Защото от Македония и Ахая благоволиха да дадат известна помощ за бедните между светиите в Йерусалим.

27 aa Благоволиха наистина, но са им и длъжници, защото ако езичниците участват с тях и в духовните неща, длъжни са да им послужат и в земните
15:27 От гр. телесните.
.

28 ac И така, когато свърша това, като им осигуря този плод, ще мина през вас за Испания.

29 ad И зная, че когато дойда при вас, ще дойда с изобилно благословение от благовестието на Христос.

30 ae Но аз ви моля, братя, заради нашия Господ Исус Христос и заради любовта, която е плод на Духа, да ме поддържате с усърдна молитва към Бога за мене,

31 af за да се избавя от противниците на вярата в Юдея и моята служба за Йерусалим да бъде благоприятна на светиите;

32 ag и с Божията воля да дойда радостен при вас и да си почина между вас.

33 ah А Бог на мира да бъде с всички вас. Амин.
Copyright information for BulProtRev