Romans 15:14

Павел за дейността си като проповедник

14 a И самият аз съм уверен във вас, братя мои, че самите вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко знание, и че можете да се наставлявате един друг.
Copyright information for BulProtRev