Romans 16

Поздрави

1 a Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата в Кенхрея,

2 b да я приемете в Господа, както подобава на светиите, и да ѝ помогнете в каквото би имала нужда от вас; защото и тя е помагала на мнозина, както и на самия мене.

3 c Поздравете Прискила и Акила – моите съработници в Христос Исус,

4 d които за живота ми си положиха вратовете под нож, на които не само аз благодаря, но и всички църкви между езичниците; поздравете и тяхната домашна църква.

5 e Поздравете любезния ми Епенет, който е първият плод от Азия за Христос.

6 Поздравете Мария, която се е трудила много за вас.

7 f Поздравете Андроник и Юний, моите сродници и някога заедно с мене затворници, които между апостолите се смятат за бележити и които бяха в Христос още преди мене.

8 Поздравете възлюбения ми в Господа Амплий.

9 Поздравете нашия съработник в Христос Урван и възлюбения ми Стахий.

10 Поздравете одобрения за верен в Христос Апелий. Поздравете онези, които са от семейството на Аристовул.

11 Поздравете Иродион – мой роднина. Поздравете тези от семейството на Наркис, които са в Господа.

12 Поздравете Трифена и Трифоса, които работят в Господа. Поздравете възлюбената Персида, която е работила много в Господа.

13 g Поздравете избрания от Господа Руф и неговата майка, която е и моя.

14 Поздравете Асинкрит, Флегонт, Ерма, Патровас, Ерм и братята, които са с тях.

15 Поздравете Филолог и Юлия, Нирей и сестра му, и Олимпан, и всички светии, които са с тях.

16 h Поздравете се един друг със свята целувка. Поздравяват ви всички Христови църкви.

Последни напътствия

17 i И моля ви се, братя, да държите под око тези, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили, и странете от тях.

18 j Защото такива човеци не служат на нашия Господ Исус Христос, а на корема си, и с привидно правдиви и ласкателни думи прилъгват сърцата на простодушните.

19 k Защото вашата послушност е известна на всички и затова аз се радвам за вас. Но бих желал да бъдете мъдри относно доброто, а прости относно злото.

20 l А Бог на мира скоро ще смаже Сатана под краката ви. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас.

21 m Поздравяват ви съработникът ми Тимотей и сродниците ми Лукий, Ясон и Сосипатър.

22 Аз, Тертий, който написах това послание, ви поздравявам в Господа.

23 n Поздравява ви Гай, гостоприемник на мен и на цялата църква. Поздравява ви градският ковчежник Ераст и брат Кварт.

24 o Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин.

25 p А на Този, Който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исус Христос, според откриването на тайната, за която Бог е пазел мълчание от вечни времена,

26 q а сега се е явила и чрез пророческите Писания според заповедта на вечния Бог е станала позната на всички народи за тяхно покоряване на вярата,

27 r на единия премъдър Бог да бъде слава чрез Исус Христос навеки.

Амин.

Copyright information for BulProtRev