Romans 3

1Тогава какво предимство има юдеинът или каква полза има от обрязването?

2 a Много, във всяко отношение, а първо, защото на юдеите бяха поверени Божествените писания.

3 b Понеже, ако някои бяха без вяра, какво от това ? Тяхното неверие ще унищожи ли Божията вярност?

4 c Да не бъде! Но Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив, според както е писано: „За да се оправдаеш в думите Си
и да победиш, когато се съдиш.“

5 d Но ако нашата неправда изтъква Божията правда, какво има да кажем? Несправедлив ли е Бог, когато стоварва Своя гняв? (По човешки говоря.)

6 e Да не бъде! Понеже тогава как Бог ще съди света?

7 Обаче, казваш ти, ако с моята невярност Божията вярност стане по-явна, за Негова слава, то защо и аз, въпреки това, да бъда осъждан като грешник?

8 f И защо да не вършим зло, за да дойде добро? (Както някои клеветнически твърдят, че ние така говорим.) На такива осъждането е справедливо.

Пред Бога всички са грешни

9 g Тогава какво следва ? Имаме ли ние някакво предимство над езичниците? Никакво; защото вече обвинихме юдеи и гърци, че те всички са под грях.

10 h Както е писано: „Няма праведен нито един;
11 i няма никой разумен,
няма кой да търси Бога.
12 j Всички се отклониха, заедно се развратиха;
няма кой да прави добро, няма нито един.“
13 k „Гроб отворен е гърлото им; с езиците си ласкаят.“
„Аспидова отрова има под устните им.“
14 l „Техните уста са пълни с клевета и горчилка.“
15 m „Краката им бързат да проливат кръв;
16 опустошение и разорение има в пътищата им;
17 и те не знаят пътя на мира.“
18 n „Пред очите им няма страх от Бога.“

19 o А знаем, че каквото казва законът, казва го за онези, които са под закона; за да се затворят устата на всеки и цял свят да се доведе под съда на Бога.

20 p Защото нито едно създание няма да се оправдае пред Него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха.

Оправдаване чрез вяра в Исус Христос

21 q А сега и независимо от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците,

22 r а именно Божията правда, чрез вяра в Исус Христос, за всички и на всички, които вярват; защото няма разлика.

23 s Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,

24 t а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус,

25 u Когото Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра. Това направи, за да покаже правдата Си в прощаване на греховете, извършени по-рано, във времето на Божието търпение,

26 за да покаже, правдата Си в настоящото време и да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исус.

27 v И така, къде остава хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? Чрез закона на делата ли? Не, но чрез закона на вярата.

28 w И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона.

29 x Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на езичниците е.

30 y Понеже същият Бог ще оправдае обрязаните от вяра и необрязаните чрез вяра.

31 z Тогава чрез вяра отменяме ли закона? Да не бъде! Но утвърждаваме закона.
Copyright information for BulProtRev