Romans 6

Мъртви за греха, живи за Христос

1 a Тогава какво? Да кажем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта?

2 b Да не бъде! Ние, които сме умрели спрямо греха, как ще живеем вече за него?

3 c Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Исус Христос, кръстихме се в смъртта Му?

4 d Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.

5 e Защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото;

6 f като знаем това, че нашето старо естество беше разпънато с Него, за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха.

7 g Защото който е умрял, той е оправдан от греха.

8 h Но ако сме умрели с Христос, вярваме, че и ще живеем с Него,

9 i като знаем, че Христос, като бе възкресен от мъртвите, не умира вече; смъртта няма вече власт над Него.

10 j Защото със смъртта, с която умря, Той умря за греха веднъж завинаги; а живота, който живее, живее го за Бога.

11 k Така и вие смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус.

12 l И така, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, за да не се покорявате на неговите страсти.

13 m Нито предоставяйте телесните си части като оръдия на неправдата; а предоставяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като оръдия на правдата.

14 n Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

Истинската свобода

15 o Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде!

16 p Не знаете ли, че на когото предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате – било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?

17 q Благодарение обаче на Бога, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на онзи образец на учението, който ви бе предаден,

18 r и, освободени от греха, станахте слуги на правдата.

19 (По човешки говоря поради немощта на вашето естество.) Защото както предоставяхте телесните си части за слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предоставете частите си като слуги на правдата, която докарва святост.

20 Защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздавани от правдата.

21 s Какъв плод имахте тогава от онези неща? Неща, за които сега се срамувате, защото краят им е смърт.

22 t Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, която води към вечен живот.

23 u Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.
Copyright information for BulProtRev