Romans 8:15

15 a Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете
8:15 Бъдете.
в страх, а сте приели дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче!
Copyright information for BulProtRev