Romans 8:28-30

28 a Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.

29 b Защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде Той първороден между много братя;

30 c а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда; а които оправда, тях и прослави.
Copyright information for BulProtRev