Song of Solomon 2:7

7 a Заклевам ви, йерусалимски дъщери,
в сърните и в полските елени:
да не възбудите и да не събудите любовта ми, преди да пожелае.

ВТОРА ПЕСЕН

( 2:8—3:5 )
Copyright information for BulProtRev