Song of Solomon 3:5

5 a Заклевам ви, йерусалимски дъщери,
в сърните и в полските елени:
да не възбудите и да не събудите любовта ми, преди да пожелае.

ТРЕТА ПЕСЕН

( 3:6—5:1 )
Copyright information for BulProtRev