Song of Solomon 7

Песен на истинската любов

1 a Колко са красиви краката ти с чехлите, дъще на княза!
Твоите закръглени бедра са подобни на огърлица,
изделие на художнически ръце;
2 пъпът ти е като обла чаша, от която не липсва подправено вино;
коремът ти е като житен копен, ограден с кремове;
3 b двете ти гърди са като две сърнички близнета;
4 c шията ти е като стълб от слонова кост;
очите ти са като водоемите в Есевон към портата Бат-рабим;
носът ти е като ливанската кула,
която гледа към Дамаск;
5 главата ти върху теб е като Кармил
и косите на главата ти – като мораво;
царят е запленен от къдриците им.
6 Колко си хубава и колко приятна,
о, възлюбена, в очарованията си!
7 Това твое тяло прилича на палма
и гърдите ти – на гроздове.
8 Казах: Ще се кача на палмата, ще хвана клончетата ѝ;
и, ето, гърдите ти ще бъдат като гроздове на лоза
и благовонието на дъха
7:8 От евр. носа.
ти – като ябълки,
9 и устата
7:9 От евр. небцето.
ти – като най-хубаво вино,
което се поглъща гладко за възлюбения ми,
като се плъзва през устните на спящите.
10 f Аз съм на възлюбения си;
и неговото желание е за мен.
11 Ела, възлюбени мой, нека излезем на полето,
да пренощуваме по селата,
12 g да осъмнем в лозята, да видим напъпила ли е лозата,
появил ли се е крехкият грозд и цъфнали ли са наровете;
там ще ти дам любовта си.
13 h Мандрагоровите ябълки издават благоухание;
и върху врата ни има
всякакви изрядни плодове, нови и стари,
които съм запазила за тебе, възлюбени мой.
Copyright information for BulProtRev