Titus 2

Наставления към различни християни

1 a Но ти говори това, което приляга на здравото учение, именно:

2 b Старите мъже да бъдат трезви, почтени, благоразумни, твърди във вярата, в любовта, в търпението;

3 c също и старите жени да имат благоговейно поведение, да не са клеветници, нито предадени много на винопийство, да поучават това, което е добро;

4 d за да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си,

5 e да са разбрани, целомъдрени, да се грижат за своя дом, да са благи, подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието учение.

6 Така увещавай и младежите да бъдат разбрани.

7 f Във всичко показвай себе си пример на добри дела; в поучението си показвай искреност, сериозност,

8 g здраво и безукорно говорене, за да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас.

9 h Увещавай слугите да се покоряват на господарите си, да им угаждат във всичко, да не им противоречат,

10 i да не присвояват чуждо, а да показват винаги съвършена вярност; за да украсяват във всичко учението на Бога, на нашия Спасител.

Божията благодат

11 j Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци,

12 k и ни учи да се отречем от нечестието и от светските страсти и да живеем благоразумно, праведно и благочестиво в настоящия свят
2:12 Или: век.
,

13 m като очакваме сбъдването на блажената надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос,

14 n Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да ни очисти за Себе Си, народ за Свое притежание, ревностен за добри дела.

15 o Така говори, увещавай и изобличавай с пълна власт. Никой да не те презира.
Copyright information for BulProtRev