Titus 3

Задължения на християните в обществото

1 a Напомняй им да се покоряват на началствата и властите, да ги слушат и да бъдат готови за всяко добро дело,

2 b да не злословят никого, да не се препират, да бъдат нежни и да показват съвършена кротост към всички човеци.

3 c Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, измамвани и поробени от най-различни страсти и удоволствия и като живеехме в злоба и завист, бяхме отвратителни и се мразехме един друг.

4 d Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците,

5 e Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята милост, чрез окъпването, т. е. новорождението и обновяването на Святия Дух,

6 f Когото изля изобилно върху нас чрез Исус Христос, нашия Спасител,

7 g така, оправдани чрез Неговата благодат, да станем според надеждата наследници на вечния живот.

8 h Вярно е това слово. И желая да настояваш върху това с цел онези, които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците.

9 i А отбягвай глупавите разисквания, родословия, караници и препирни върху закона, защото те са безполезни и суетни.

10 j След като съветваш един-два пъти човек, който сее раздори, остави го,

11 k като знаеш, че такъв се е извратил и съгрешава, като осъжда сам себе си.

12 l Когато изпратя до теб Артем или Тихик, постарай се да дойдеш при мене в Никопол, защото съм решил там да презимувам.

13 m Погрижи се да изпратиш на път законника Зина и Аполос, така че да не им липсва нищо.

14 n Нека се учат и нашите да се упражняват старателно в такива добри дела, за да не бъдат безплодни, в посрещане на необходимите нужди.

15 Поздравяват те всички, които са с мене. Поздрави онези, които ни обичат във вярата. Благодат да бъде с всички вас.

Амин.

Copyright information for BulProtRev