Zechariah 1

Захария произхожда от свещеническо семейство, завърнало се с групата на Зоровавел от вавилонския плен през 536 г. пр. Хр. По това време той бил още дете. Заедно с Агей той насърчава юдеите при възстановяването на храма и е свидетел на неговото завършване в края на 520 г. пр. Хр. Тематично книгата би могла да се раздели на три части: глави 1—8, 9—11, 12—14. Някои предполагат дори, че последните две части са написани от други автори и добавени към книгата много по-късно, но за това липсват сигурни доказателства. Сред дванадесетте малки пророци книгата на пророк Захария е най-обширна. В нея има апокалиптични видения, които могат да се свържат с тези на Даниил, Йеремия и Йезекиил. Основните цели на пророка са да подтикне съвременниците си да довършат изграждането на Йерусалимския храм, да доведе до духовно съживяване и да предскаже идването на Месия.

Призив за покаяние

1 a В осмия месец, през втората година на Дарий, Господнето слово дойде към пророк Захария, син на Варахия, син на Идо, и каза: 2 Господ се разгневи много на бащите ви.
3 b Затова им кажи:
Така казва Господ на Силите:
Върнете се при Мене, казва Господ на Силите;
и Аз ще се върна при вас, казва Господ на Силите.
4 c Не ставайте такива, каквито бяха бащите ви,
към които предишните пророци викаха и казаха:
Така казва Господ на Силите:
Върнете се сега от нечестивите си пътища
и от лошите си дела,
но те не послушаха,
нито Ми обърнаха внимание, казва Господ .
5 Бащите ви къде са?
И пророците живеят ли вечно?
6 d Но думите Ми и наредбите,
които заповядах на слугите Си, пророците,
не сполетяха ли бащите ви?
И те се обърнаха и казаха:
Както Господ на Силите е намислил да постъпи с нас
според постъпките ни и според делата ни,
така и постъпи с нас.

Видение за конници

7 На двадесет и четвъртия ден от единадесетия месец, който е месец Сават, във втората година на Дарий, Господнето слово дойде към пророк Захария, син на Варахия, син на Идо, и каза:

8 e Видях нощем един човек, който яздеше на червен кон и стоеше между миртовите дървета, които бяха в едно сенчесто място; и зад него имаше червени, пъстри и бели коне.

9 Тогава казах: Господарю мой, кои са тези? И ангелът, който говореше с мене, ми отговори: Аз ще ти покажа кои са тези.

10 f Човекът, който стоеше между миртите, отвърна: Те са онези, които Господ изпрати да обходят света.

11 g И като проговориха на ангела Господен , който стоеше между миртите, казаха: Ние обходихме света: и, ето, целият свят седи спокойно и е тих.

12 h Тогава ангелът Господен отговори: Господи на Силите, докога няма да покажеш милост към Йерусалим и Юдейските градове, против които си негодувал през тези седемдесет години?

13 i А Господ отговори с добри думи, с утешителни думи на ангела, който говореше с мен.

14 j И така ангелът, който говореше с мене, ми каза: Извикай и кажи: Така казва Господ на Силите: Ревнувам твърде силно за Йерусалим и за Сион;

15 k и много се сърдя на охолните народи; защото като се разсърдих само малко, те спомогнаха за наскърбяването на Израил.

16 l Затова така казва Господ : Аз съм се върнал с милост в Йерусалим; домът Ми ще бъде построен в него, казва Господ на Силите; и връв ще бъде опъната върху Йерусалим.

17 m Извикай още веднъж и кажи: Така казва Господ на Силите: Градовете Ми още ще преливат от благосъстояние; и Господ още ще утеши Сион и пак ще избере Йерусалим.

Видение за четири рога и четирима ковачи

18 И като повдигнах очите си, видях четири рога.

19 n И казах на ангела, който говореше с мене: Какви са тези рогове ? А той ми отговори: Това са роговете, които разпръснаха Юдея, Израил и Йерусалим.

20 Тогава Господ ми показа четирима ковачи.

21 o Попитах: Какво са дошли да правят тези? И Той отговори: Онези са роговете, които разпръснаха Юдея, така че никой не повдигаше главата си; но тези са дошли да ги уплашат и да повалят роговете на народите, които повдигнаха рог против Юдейската земя, за да я разпръснат.
Copyright information for BulProtRev