Zechariah 10

Пълно избавление и тържество на Божия народ

1 a  Искайте от  Господа дъжд по време на пролетния дъжд;
и  Господ , който прави светкавици,
ще им даде изобилен дъжд
и трева на всеки на полето.
2 b  Понеже идолите говориха суета
и магьосниците видяха лъжливи видения,
разказаха неверни сънища
и утешаваха напразно,
затова народът се скита като стадо,
смущава се, защото няма пастир.
3 c  Гневът Ми пламна против пастирите
и ще накажа козлите;
защото  Господ на Силите посети стадото Си, Юдовия дом,
и ги направи като Своя великолепен кон в бой.
4 d  От Него ще излезе крайъгълният камък,
от Него – колът,
от Него – бойният лък,
а, заедно с тях, от Него – всеки първенец.
5 e  Те ще бъдат като силни мъже,
които в боя тъпчат противниците в калта на пътищата;
и ще воюват, защото  Господ е с тях;
и яздещите на коне ще се посрамят.
6 f  Аз ще укрепя Юдовия дом
и ще избавя Йосифовия дом,
и пак ще ги възвърна,
защото се смилих над тях.
Те ще бъдат, като че не бях ги отхвърлил,
защото Аз съм  Господ , техен Бог,
и ще ги послушам.
7 g  Ефремците ще бъдат като силен мъж
и сърцето им ще се зарадва като от вино;
дори синовете им ще видят това и ще се зарадват,
сърцето им ще се развесели в  Господа .
8 h  Ще им свирна и ще ги събера,
защото Аз ги изкупих;
и ще се наплодят, както се бяха наплодили.
9 i  И при все че ги разпръсвам между племената,
те ще Ме помнят в далечни страни;
и както те, така и децата им ще живеят и ще се върнат.
10 j  Ще ги доведа пак от Египетската земя,
ще ги събера от Асирия
и ще ги доведа в Галаадската земя и в Ливан,
докато не им се намери място.
11 k  Като премине Той върху морето,
ще порази вълните на морето
и всички дълбочини на Нил ще изсъхнат;
гордостта на Асирия ще се повали.
и скиптърът на Египет ще бъде отнет.
12 l  Аз ще ги укрепя в  Господа ;
и те ще ходят в името Му, казва  Господ .
Copyright information for BulProtRev