Zechariah 2

Видение за земемерна връв

1 a След това повдигнах очите си и видях, и, ето, човек с връв за мерене в ръката му.

2 b Тогава казах: Къде отиваш? А той ми отвърна: Да измеря Йерусалим, за да видя каква е широчината му и каква е дължината му.

3 И ето, ангелът, който говореше с мен, излезе; и друг ангел излезе да го посрещне и му каза:

4 c Тичай, говорѝ на този юноша: Йерусалим ще бъде населен без стени поради многото хора и добитък в него;

5 d защото Аз, казва Господ , ще бъда огнена стена около него и ще бъда славата сред него.

6 e О! О! Бягайте от северната земя, казва Господ ; защото ще ви разширя към четирите небесни ветрища, казва Господ .

7 f О! Отърви се, сионова дъще, която живееш с вавилонската дъщеря.

8 g Защото така казва Господ на Силите: След възстановяването на славата Той ме изпрати при народите, които ви ограбиха; понеже който засяга вас, засяга зеницата на окото Му.

9 h Защото аз ще помахам с ръката си върху тях и те ще станат плячка на онези, които са им работили; и ще познаете, че Господ на Силите ме е изпратил.

10 i Пей и се радвай, Сионова дъще; защото Аз ида и ще обитавам сред тебе, казва Господ .

11 j И в онзи ден много народи ще се прилепят към Господа и ще бъдат Мой народ, и Аз ще обитавам сред теб, и ще познаеш, че Господ на Силите ме е изпратил при теб.

12 k И Господ ще наследи Юда за Свой дял в святата земя и пак ще избере Йерусалим.

13 l Всяка твар да замълчи пред Господа ; защото Той се е събудил от святото Си обиталище.
Copyright information for BulProtRev