Zechariah 3

Видение за Първосвещеника

1 a И Господ ми показа първосвещеника Исус, който стоеше пред ангела Господен ; и Сатана
3:1 Т.е. противник или обвинител.
стоеше отдясно му, за да му се възпротиви.

2 c Господ каза на Сатана: Господ да те смъмри, Сатано; да! Да те смъмри Господ , Който избра Йерусалим. Не е ли той една главня, изтръгната от огън?

3 d А Исус беше в изцапани дрехи, като стоеше пред ангела.

4 e И ангелът проговори на стоящите пред него: Съблечете от него изцапаните дрехи. А на него каза: Ето, отнех от тебе беззаконието ти и ще те облека в тържествени одежди.

5 f Тогава казах: Нека сложат хубава митра на главата му. И така, сложиха хубава митра на главата му и го облякоха с дрехи, докато ангелът Господен стоеше наблизо.

6 Ангелът Господен заяви на Исус:

7 g Така казва Господ на Силите: Ако ходиш в пътищата Ми и ако бдиш в службата пред Мене, тогава ти пак ще пазиш дома Ми и пак ще пазиш дворовете Ми, и ще ти дам свободен достъп между стоящите тук.

8 h Слушай сега, първосвещенико Исусе, ти и другарите ти, които седят пред тебе (понеже и те са хора, поставени за знамение), защото, ето, Аз ще доведа Слугата Си, Отрасъла.

9 i Защото ето камъка, Който положих пред Исус, на този единствен камък има седем очи; ето, Аз ще изсека издълбаното на него, казва Господ на Силите, и ще изгладя беззаконието на тази земя в един ден.

10 j В онзи ден, казва Господ на Силите, ще поканите всеки ближния си под лозата си и под смокинята си.
Copyright information for BulProtRev