Zechariah 4

Видение за златен светилник и две маслинови дървета

1 a И ангелът, който говореше с мене, се върна и ме събуди, както човек, който се събужда от сън.

2 b Той ми каза: Какво виждаш? Аз отговорих: Погледнах и видях – светилник, цял от злато, с чаша отгоре му, със седемте светила на него и със седем отвора на седемте светилника, които са върху му,

3 c и край него две маслинени дървета – едно отдясно на чашата и едно отляво на нея.

4 Отново проговорих и попитах ангела, който говореше с мене: Какви са тези, господарю мой?

5 А ангелът, който говореше с мене, ми отговори: Не знаеш ли какви са тези? И казах: Не зная, господарю мой.

6 d Тогава ми каза: Ето Господнето слово към Зоровавел, което казва: Не чрез сила, нито чрез мощ,
а чрез Духа Ми, казва Господ на Силите.
7 e Какво си ти, планино велика?
Пред Зоровавел – поле!
Той ще изнесе връхния камък
с възклицание: Благодат! Благодат на него!
8 При това Господнето слово дойде към мен и каза:
9 f Ръцете на Зоровавел положиха основата на този дом;
неговите ръце също ще го изкарат;
и ще познаеш, че Господ на Силите ме е пратил при вас.
10 g Защото кой презира този ден на малките работи?
Понеже тези ще се радват, т. е. тези седем,
които са очите Господни ,
които тичат през целия свят,
като видят отвеса в ръката на Зоровавел.

11 h Тогава му отговорих: Какви са тези две маслинени дървета отдясно на светилника и отляво?

12 И втори път му казах: Какви са тези две маслинени клончета, които през двата златни отвора изпразват от себе си маслото като злато? 13 А той ми отговори:
Не знаеш ли какви са те?
Аз казах: Не зная, господарю мой.

14 i Тогава отвърна: Те са двамата помазани, които стоят при Господаря на целия свят.
Copyright information for BulProtRev