Zechariah 5

Видение за летящ свитък

1 a Тогава пак като повдигнах очите си, видях и, ето – летящ свитък.

2 Той ми каза: Какво виждаш? И отговорих: Виждам летящ свитък, дълъг двадесет лакти и широк десет лакти.

3 b И ми каза: Това е проклятието, което се простира по лицето на цялата страна; защото всеки, който краде, ще бъде изтребен, както е написано в него от едната му страна, и всеки, който се кълне лъжливо, ще бъде изтребен, както е написано в него от другата му страна.

4 c Аз ще я направя да излезе и тя ще влезе в къщата на крадеца и в къщата на кълнещия се лъжливо в Моето име; и като остане сред къщата му, ще я разори – както дърветата ѝ, така и камъните ѝ.

Видение за жена сред ефа

5 Тогава ангелът, който говореше с мен, излезе и ми каза: Повдигни очите си и виж какво е това, което излиза.

6 Аз попитах: Какво е това? А той отговори: Това, което излиза, е ефа. Каза още: Това ги представлява, каквито са, по цялата земя

7 (и, ето, един талант олово се вдигаше); и ето една жена, седяща сред ефата.

8 Каза още: Това е нечестието. И я хвърли сред ефата; после хвърли оловната теглилка в устата на ефата.

9 Тогава, като повдигнах очите си, видях, че излизаха две жени, които летяха като вятър; защото имаха крила като на щъркел; и вдигнаха ефата между земята и небето.

10 Тогава казах на ангела, който говореше с мене: Къде отнасят ефата?

11 d А той ми отвърна: За да построят за нея къща в земята Сенаар; и когато се приготви, тя ще бъде поставена там на своето място.
Copyright information for BulProtRev