Zechariah 6

Видение за четири колесници

1 И пак повдигнах очите си и погледнах, и, ето, четири колесници излизаха отсред две планини; а планините бяха медни.

2 a В първата колесница имаше червени коне, във втората колесница – черни коне,

3 b в третата колесница – бели коне, а в четвъртата колесница – пъстри и сиви коне.

4 c Тогава проговорих на ангела, който говореше с мене: Кои са тези, господарю мой?

5 d И ангелът ми отговори: Тези са четирите небесни духа, които излизат отпред Господаря на целия свят, пред Когото са стоели.

6 e Черните коне, които са в едната колесница, излизат към северната страна и белите излизат след тях; а пъстрите излизат към южната страна.

7 f Но пепелявите, като излязоха, поискаха да отидат и да обходят света; и той им каза: Идете, обходете. И така те обходиха света.

8 g Тогава ангелът извика към мен и ми говорѝ: Виж, онези, които излизат към северната страна, успокоиха духа Ми в северната страна.

Възвеличаване на първосвещеника Исус – предобраз на Отрасъла

9 И Господнето слово дойде към мен и каза:

10 От върналите се от плен, т. е. от Халдея, от Товия и от Йедайя, вземи и ела в същия ден, и влез в къщата на Йосия, Софониевия син, където дойдоха от Вавилон.

11 h Да! Вземи от тях сребро и злато, направи корони и ги положи на главата на първосвещеника Исус, Йоседековия син; 12 i и му говори:
Така говори Господ на Силите, Който казва:
Ето мъжа, чието име е Отрасъл;
той ще израсте от мястото си
и ще построи храма Господен .
13 j Да! Той ще построи храма Господен ;
и като приеме славата,
ще седне на престола си като управител;
ще бъде и свещеник на престола си;
и съвещание за установяване на мир ще има между двамата.

14 k Короните ще бъдат дадени на Елема, на Товия, на Йедайя и на Хена, Софониевия син, за спомен в Господния храм.

15 l И далечни народи ще дойдат и ще градят в Господния храм; и ще познаете, че Господ на Силите ме е пратил при вас. А това ще се сбъдне, ако послушате внимателно гласа на Господа , вашия Бог.
Copyright information for BulProtRev