Zechariah 8

Обещание за мир и благоденствие в Йерусалим

1 И словото от Господа на Силите дойде към мен и каза:

2 a Така казва Господ на Силите: Ревнувам много силно за Сион, дори ревнувам за него с голяма ярост.

3 b Така казва Господ : Върнах се към Сион и ще обитавам сред Йерусалим; и Йерусалим ще се нарече град на Истината и хълм на Господа на Силите, Святия хълм.

4 c Така казва Господ на Силите: Още ще стоят старци и баби в йерусалимските улици, всеки с тояга в ръката си поради дълбоката си старост.

5 И улиците на града ще бъдат пълни с момчета и момичета, играещи по пътищата му.

6 d Така казва Господ на Силите: Ако това се види чудно в очите на останалите от този народ в тези дни, ще се види ли чудно и в Моите очи?

7 e Така казва Господ на Силите: Ето, Аз ще отърва народа Си от източната страна и от западната страна;

8 f и като ги доведа, те ще се заселят сред Йерусалим; и ще бъдат Мой народ и Аз ще бъда техен Бог в истина и правда.

9 g Така казва Господ на Силите: Укрепете ръцете си, вие, които в тези дни слушате тези думи чрез устата на пророците, които пророкуваха в деня, когато бе положена основата на дома на Господа на Силите, т. е. на храма, за да се построи.

10 h Защото преди онези дни нямаше надница за човека или наем за животно, нито мир за пътуващия
8:10 От евр. излизащия и влизащия.
поради противника; защото настроих всички хора – всеки против ближния му.

11 Но сега няма да се отнасям към останалите от този народ, както в предишните дни, казва Господ на Силите.

12 j Защото ще има семе, както във време на мир, лозата ще дава плода си, земята ще дава плодовете си и небето ще дава росата си; и на останалите от този народ ще дам да наследят всички тези неща.

13 k И както бяхте предмет на проклятие между народите, доме Юдов и доме Израилев, така ще ви избавя, че да станете предмет на благословение. Не бойте се; нека се укрепят ръцете ви.

14 l Защото така казва Господ на Силите: Както намислих да ви сторя зло, когато бащите ви Ме разгневиха, казва Господ на Силите, и не се разкаях,

15 така пак в тези дни намислих да сторя добро на Йерусалим и на Юдовия дом; не бойте се.

16 m Ето какво трябва да правите: Говорете истина всеки на ближния си; и отсъдете в портите си присъдата на истина и мир.

17 n Никой от вас да не измисли зло в сърцето си против ближния си и не обичайте лъжлива клетва; защото всички тези са неща, които мразя, казва Господ .

18 И словото от Господа на Силите дойде към мен и каза:

19 o Така казва Господ на Силите: Постът в четвъртия, постът в петия, постът в седмия и постът в десетия месец ще станат за Юдовия дом радост и веселие и весели празници; затова обичайте истината и мира.

20 Така казва Господ на Силите: Също ще има време, когато ще дойдат хора и жителите на много градове;

21 p и жителите на един град ще отидат в друг и ще кажат: Нека отидем незабавно да искаме Господнето благоволение и да потърсим Господа на Силите. Ще отида и аз.

22 q Да! Много племена и силни народи ще дойдат, за да търсят Господа на Силите в Йерусалим и да искат Господнето благоволение.

23 r Така казва Господ на Силите: В онези дни десет мъже от всичките езици на народите ще хванат – да!, – ще хванат полата на един, който е юдеин, и ще кажат: Ще идем с вас, защото чухме, че Бог бил с вас.
Copyright information for BulProtRev