Zechariah 9

Бъдещото царство на Месия. Съд над околните народи

1 a Господнето слово, изявено за земята Адрах, което ще се изпълни над Дамаск (защото Господните очи са върху всички хора, както и върху всички Израилеви племена),

2 b още и над Емат, който граничи с него, и над Тир и Сидон, ако и да са много мъдри. 3 c Тир си съгради крепост
и натрупа сребро като пръст
и чисто злато като калта по пътищата.
4 d Ето, Господ ще го изтощи
и ще порази силата му по морето.
И той ще бъде погълнат от огън.
5 e Аскалон ще види и ще се уплаши;
и Газа – и ще се наскърби много;
и Акарон, защото ще се посрами за това, което очакваше;
царят ще погине от Газа
и Аскалон няма да бъде населен.
6 Узурпаторско племе ще седне като цар в Азот;
и Аз ще прекратя гордостта на филистимците.
7 Ще отнема кръвта от устата им
и гнусотиите – измежду зъбите им;
и който остане, ще бъде и той за нашия Бог
и ще бъде като хилядник в Юда,
и Акарон – като йевусеца.
8 f Около дома Си ще разположа Своя стан в защита против войска,
за да не премине някой или се върне;
и никой насилник няма вече да замине през тях,
защото сега видях с очите си.

Идващият Цар – Месия

9 g Радвай се много, сионова дъще;
възклицавай, йерусалимска дъще;
ето, твоят цар иде при тебе;
Той е праведен и спасява,
кротък и възседнал на осел.
Да! На осле, рожба на ослица.
10 h Аз ще изтребя колесница от Ефрем
и кон от Йерусалим
и ще бъде отсечен бойният лък;
Той ще говори мир на народите;
и владението Му ще бъде от море до море
и от Ефрат до земните краища.
11 i А колкото до теб, Израилю, по причина на кръвта
на сключения от тебе завет с Мен
Аз изведох затворниците ти
от безводния ров.
12 j Върнете се в крепостта,
вие, обнадеждени затворници;
още днес възвестявам,
че ще ти отплатя двойно;
13 защото ще запъна Юда за Себе Си като лък,
ще сложа Ефрем като стрела;
и ще възбудя децата ти, Сионе,
против твоите деца, Гърцио,
и ще те направя като меч на силен мъж.
14 k Господ ще се яви над тях
и стрелата Му ще излезе като мълния;
и Господ Йехова ще затръби
и ще върви с южни вихрушки.
15 l Господ на Силите ще ги защитава;
и те ще погълнат противниците
и ще ги повалят с камъни от прашка;
и ще пият, ще вдигат шум като от вино
и ще се изпълнят като паница,
като ъглите на жертвеника.
16 m И в онзи ден Господ , техният Бог, ще ги избави
като Свой народ, за да бъдат Негово стадо;
понеже ще бъдат като камъни на корона,
блестящи над земята Му.
17 n Защото колко велика е благостта Му
и колко голяма – красотата Му!
Житото ще направи момците да цъфтят,
а младото вино – девиците.
Copyright information for BulProtRev